ProjectenSlachthuis

Het masterplan voor de Slachthuissite is er!

De kogel is door de Sint-Lambertuskerk: er is een masterplan voor de heraanleg van de Slachthuissite, het Noordschippersdok en het Lobroekdok. Het gebied wordt een woonzone met ruimte voor recreatie, pleintjes, diensten, kleinschalige bedrijvigheid en lokale handel.

Het masterplan is uitgewerkt door Palmbout Urban Landscapes, De Smet Vermeulen architecten en Feddes/Olthof Landschapsarchitecten. AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoedbeheer en stadsprojecten Antwerpen, coördineert het project. Het masterplan en het ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgemaakt los van wie de private eigenaar van een deel van de gronden is.

Het definitieve masterplan is een herwerking van het voorontwerp masterplan, dat in september 2016 werd goedgekeurd. Om tot het definitieve plan te komen, werden op basis van het voorontwerp verschillende adviezen opgevraagd bij experten en bij de buurt. Er zijn ook studies gedaan naar geluid, lucht, wind en bezonning en mobiliteit. De resultaten daarvan zijn verwerkt in het masterplan. Het werd ook verder afgestemd met andere lopende planprocessen in de omgeving, zoals de mogelijke overkapping van de Ring.

Open en groene buurt

De grote lijnen van het voorontwerp masterplan zijn behouden gebleven. Het openbaar domein, met pleinen, parken en verkeersinfrastructuur, vormt het vaste kader waarbinnen kan gebouwd worden. De pleinen en parken zijn onderling verbonden met elkaar en met de ruimere omgeving, en geven de buurt een groen en publiek karakter.

70% bestemd voor wonen

Het definitieve masterplan voorziet in totaal 240.750 m² bruto bovengrondse vloeroppervlakte, waarvan vermoedelijk circa 70% met wonen zal worden ingevuld. De exacte invulling van het volledige plan is momenteel niet gekend en zal vorm krijgen bij het verder ontwerpen van de bebouwingszones. 10% van het totale woonprogramma is voorzien voor betaalbaar wonen.

Kalverstraat wordt verplaatst

De hoofdtoegang tot de buurt zal gebeuren via de Kalverstraat, die verlegd wordt tot naast de Slachthuishallen. Daardoor kan de Kalverwei gevrijwaard worden van verkeer, en worden de bestaande en te ontwikkelen buurtdelen vanuit een centrale weg toegankelijk. De naam wordt ‘Oude’ Kalverstraat want door de straat te verleggen, komt de Kalverstraat opnieuw op haar historische plek terecht.

Verbonden met de omgeving

De nieuwe parken en pleinen in het masterplan sluiten aan op bestaande, geplande of gewenste fiets- en voetgangersverbindingen in de omgeving zoals die naar Park Spoor Noord, Spoor Oost, de fietsbrug over het Albertkanaal, het Singelfietspad op de Slachthuislaan en het Ringfietspad.

Afgestemd met overkapping van de Ring

Het definitieve masterplan is afgestemd met de Vlaamse intendant voor leefbaarheidsmaatregelen voor de Antwerpse Ring. Een overkapping van de Ring ter hoogte van het Lobroekdok kan de kwaliteit van de buurt nog verder verbeteren. Die mogelijkheid wordt daarom mee opgenomen in het masterplan als langetermijnperspectief.

Participatie

Voor dit stadsproject hebben de stad, AG VESPA, de private eigenaars, het district, het Damcomité en Elegast vzw een participatiecharter afgesloten. Zij bereidden de publieksmomenten samen voor, waarop in elke grote fase van het masterplan ideeën en wensen van de buurt konden worden meegegeven. Ook nu het definitieve masterplan werd afgerond, wordt een infomoment georganiseerd met de buurt. Daarnaast heeft nog een overleg plaatsgevonden tussen het Damcomité en de ontwerpers rond het definitieve masterplan, en werd het ook toegelicht aan een groep van experten.

 


Ook interessant

Meer van Projecten