Slachthuis

Doe je zegje over de publieke ruimte in onze buurt!

Enkele weken geleden keurde het Antwerps stadsbestuur het voorontwerp voor de publieke ruimte in de nieuwe Slachthuisbuurt goed. De komende tijd wordt er veel tijd en aandacht besteed aan het concretiseren en verder uitwerken van dat voorontwerp. Daarbij wordt er ook geluisterd naar jouw bekommernissen en ideeën.

Wil jij mee nadenken over hoe de buurt er concreet moet uitzien? Wil jij je visie uitleggen aan het ontwerpteam? Kom dan op maandag 8 november tussen 17 en 21 u. naar de Dialoogmarkt bij vzw Elegast (Tweenetenstraat 1, Antwerpen). Je kan er de bestaande plannen in detail bekijken en vragen stellen aan de personen die het hebben opgesteld.

Om 19 u. neemt Annick De Ridder, schepen van Stadsontwikkeling, het woord en om 19.15 u. geeft het ontwerpteam een uitgebreide toelichting bij de plannen. Heb je bedenkingen? Aanvullingen of bekommernissen die je wil meegeven voor de verdere uitwerking van de plannen? Dit is jouw moment.

Tot dan?


Ook interessant

Meer van Slachthuis